Hasiči Třísov


Vyhledávání

Vyhledat text

Informace
Adresa:
SDH Třísov
382 03
Křemže

Webmaster
Petr Klimeš
František Tvaroh

Fan page FB

Historie


2015


Třísov 2015
SDH Třísov 2015

2014


V únoru se konal hasičský ples a dětský karneval, v březnu TDŽ (karneval pro dospělé), Velikonoční koulení znovu po 3 letech, 1.6. Cesta pohádkovým lesem (byl obrovský zájem, přes 100 dětí). Dále se konal v červnu již 15. ročník hasičské soutěže O pohár starosty (účast téměř 50 družstev). Děti o prázdninách strávili týden na hasičské chatě v Posudově/Lipno. V červenci se konala nejpracnější akce Posezení pod kaštany. Na konci září se konala soutěž mladých hasičů v rámci okresní ligy (37 družstev). V říjnu zahrála na posvícení v hostinci U Vlčáka kapela Mašinka. O vánocích se na návsi rozsvícel vánoční stromek.

2013


Členská základna má 73 mužů, 35 žen a 20 žáků. Na soutěžích se dařilo zejména dětem, např. 1. místo v Telči a dalších 5 prvních míst na soutěžích Šumavské hasičské ligy.

2012-2006

Rok 2012 přinesl další z řady úspěchů dětí pod vedením Pavla Klimeše, a sice celkové prvenství družstva starších žáků na Šumavské hasičské lize a vítězství mladších žáků v Okresním poháru.

2010

Třísov 2010
SDH Třísov 2010


V roce 2010 se podařilo družstvu mužů znovu po 9 letech zvítězit v celkovém hodnocení prestižního seriálu Jihočeská hasičská liga.

2005

Třísov 2005
SDH Třísov 2005


V roce 2005 oslavil náš sbor 70. výročí samostatné existence. Při této příležitosti byla pořízena hromadná fotografie, tentokrát u památné lípy.

2003

V roce 2003 se opět aktivně zapojilo do soutěží družstvo žen.

2002

V současnosti má členská základna přes 90 členů. Třetina členů je pro svůj věk už neaktivní, přesto se o dění ve sboru stále zajímá a pomáhá při zajišťování akcí. Starostou sboru je pan Františk Veis. Žáci již řadu let jezdí každé léto na letní tábor na Lipno. Přes zimu jezdí trénovat do tělocvičny a navštěvují plavecký bazén. Z několika členů vychoval sbor odborníky, kteří jako hasiči pracují profesionálně. I v současnosti se členové sboru aktivně podílejí na kulturním životě v obci. Pořádají tradiční Posvícení a již od roku 1983 probíhá tradiční Posezení pod kaštany, kde bývá průměrně 350 účastníků. V místním rozhlase se hraje jubilantům a ty, co mají kulatá výročí, navštěvuje delegace výboru s malým dárkem.

2001-1993

V současné době se družstva mužů zúčastňují okolo 22 soutěží ročně. Největšího úspěchu dosáhlo družstvo mužů v roce 2001, kdy vyhrálo Jihočeskou hasičskou ligu.

Třísov 1995
SDH Třísov 1995


Nejvýraznější úspěch dosáhlo žákovské družstvo pod vedením pana Klimeše, které v roce 1995 z Kopřivnice přivezlo 1. místo a zlaté medaile z národního kola hry Plamen.

Kopřivnice 1995
Mistrovství republiky ve hře Plamen, Kopřivnice 1995


Kladno 1994
Mistrovství republiky ve hře Plamen, Kladno 1994

Soutěžní družstva se i nadále účastnila různých soutěží, v okrese i kraji, ale také na jižní Moravě, západních a severních Čechách. Družstvo mužů reprezentovalo Jihočeský region v roce 1993 na mistrovství České republiky v Sušici, kde skončilo na 5. místě. V roce 1994 se družstvo mužů zúčastnilo mistrovství České republiky v CTIF v Havlíčkově Brodě, kde obsadilo vynikající 2. místo, v roce 1995 skončilo v Hradci Králové na 5. místě a o rok později v Praze na Strahově na 3. místě.

Historie

Kromě výrazných úspěchů na soutěžích v okrese i v kraji získalo soutěžní družstvo mužů na soutěži v Lovosicích putovní Stříbrnou proudnici (3 vítězství za sebou), dále pak dosáhlo vítězství na zimní soutěži O vánočního kapra v Mariánských Lázních a v roce 1984 zvítězilo v absolutním pořadí Memoriálu majora J. Urbana v Českém Krumlově (soutěže se účastní družstva dobrovolných i profesionálních hasičů z celé republiky).

Urban 1984
Memoriál mjr. Jaromíra Urbana Český Krumlov 1984

Na přelomu 80. a 90. let byla dokončena rekonstrukce bývalé Mateřské školy v Třísově, čímž se rozšířilo a zlepšilo zázemí pro hasiče i další spoluobčany.

Velký rozmach byl zaznamenán na počátku 70. let, kdy se členská základna rozrostla na 83 členů. Významným posunem bylo zapojení soutěžních družstev do přípravy na kvalifikační soutěže pro mezinárodní soutěž v disciplínách CTIF pro mistrovství v Itálii. Jen shodou nepříznivých okolností tehdy družstvo nepostoupilo. V 90. letech měla členská základna už 95 členů, Bylo dokončeno hřiště a současně i cvičiště u nově zbudované víceúčelové vodní nádrže nad Třísovem. K tomu tam pak byla postavena montovaná garáž k uložení nutného nářadí a techniky.

Začátky samostatného třísovského hasičského sboru jsou datovány do roku 1935. Byly sice skromné, ale velice nadějné. Tomu pak odpovídalo samozřejmě i vybavení výzbrojí a výstrojí. Například hasičská zbrojnice byla již v roce 1927 projektována mistrem zednickým Bohatým z Holubova a plně postačuje i v dnešní době. Tehdy byla vybavena konopnými hadicemi, háky, žebříky, dřevěným sušákem na hadice a podobně. Členská základna v té době čítala 53 členů, což na tehdejší dobu byl poměrně vysoký počet. V roce 1937 si po dohodě se společníky pozemků upravili cvičiště v Doubí za třísovskou lípou. Velká slavnost se konala 2. července 1939 při příležitosti předání nové, dvoukolové motorové stříkačky, zakoupené od firmy Smekal Slatiňany. Tato stříkačka je v Třísově v provozuschopném stavu uložena dodnes. Sbor vyvíjel i další činnosti. Bylo to pravidelné cvičení žactva i řada námětových cvičení. Pořádal i společenské akce, jako plesy, taneční zábavy a zejména pak ochotnické divadlo, které zejména v letech války sehrávalo významnou úlohu. Po osvobození se práce sboru rozběhla s 65 členy. Čistý výnos z Dožínkové slavnosti v srpnu 1945 byl věnován na zakoupení trofejního automobilu, na který se dodnes v Třísově s nostalgií vzpomíná. Od té doby pak bylo provozováno ještě několik vozů až po dnešní moderně vybavenou skříňovou Avii. Začátkem padesátých let se sbor na krátkou dobu sloučil se sborem holubovským, v roce 1955 se opět osamostatnil s členskou základnou 64 členů. Pod vedením nového předsedy Václava Svobody byla vykazována bohatá činnost a sbor se podílel na lokalizaci několika lesních požárů a zejména pak velkého, bleskem založeného požáru u Podhradských. Na přelomu 50. a 60. let nastoupil do čela sboru nový předseda František Bína. V té době byla mimo jiné provedena přístavba klubovny u hasičské zbrojnice.
Aktuálně
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
Foto dne
Urban 2004 - 8
Memoriál mjr. J. Urbana 2004
zobrazení: 1109
známka: 0
AKTUALITY   |  HISTORIE   |  FOTKY   |  VIDEA   |  KONTAKTY

www.hasicitrisov.cz Copyright © 2011-2015 B2X Solutions. Všechna práva vyhrazena.